euDIÁKOK Diákmunka     1137 Budapest, Katona József utca 15.
EN | DE
Diákmunka twister Diákmunka facebook Diákmunka g+ Diákmunka in Diákmunka rss

Hírek

Játékszabály: LAPOZD ÁT A NYARAT ÉS NYERJ EGY KÉT FŐS WELLNESS HÉTVÉGÉT!

Játék leírás

I. A Játék szervezője

A „LAPOZD ÁT A NYARAT ÉS NYERJ EGY KÉT FŐS WELLNESS HÉTVÉGÉT!” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és teljes körű lebonyolítója az euDIÁKOK Iskolaszövetkezet (székhely:7184, Lengyel, Petőfi u. 15; Cg.: 17-02-001322; email: hirdetes@eucsoport.hu;) és az euJOBS Kft (székhely:2724 Újlengyel, Határ út 12.; Cg.: 13-09-150324; email: hirdetes@eucsoport.hu) a továbbiakban: Szervezők.

II.            A Játékban résztvevő személyek köre (a továbbiakban: Játékosok):

A Játékban részt vehet minden 16. életévét betöltött magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárságú magánszemély, aki 2017. július 17. és 2017. augusztus 31. között, a 2 hónap alatt minimum 30 ledolgozott munkanapot dolgozott a 'Kello Tankönyvcsomagolás 2017' projektben. A munkavégzés maradéktalanul feltételezi, hogy a Játékos regisztrált, bejelentett tagja az euDIÁKOK Iskolaszövetkezetnek vagy az euJOBS Kft.-nek.  A Játék az euDIÁKOK Iskolaszövetkezet és euJOBS Kft. közös együttműködésében valósul meg.

2.         A Játékosok a Munkavállaláshoz való regisztráció során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges pontatlanságából, hibájából vagy változásaiból eredő, továbbá a Szervezők érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag az adatok megváltozása) Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.

III. A Játék időtartama

A Játék 2016.07.17. 04:00 és 2016.09.30. 23:55 között tart.

IV.          A Játék menete, Nyeremények

1.         Minden 'Kello Tankönyvcsomagolás 2017' projektben dolgozó munkavállalónak esélye van a nyereményre, aki 2 hónap alatt minimum 30 ledolgozott munkanapot dolgozott a projektben. A Nyeremény 3 db két fő részére szóló wellness hétvége. A Nyereményt 3 fő Nyertes nyerheti meg.

2.         A Játékot 2016. október 3-án 9:00-kor zárjuk le, és ekkor kerülnek kiválasztásra a Nyertesek.

3.         A Nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható és készpénzre át nem váltható. A Játékban 3 darab 2 fő részére szóló wellness hétvége a Nyeremény.

V.           Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása

1.         A Szervezők a Játék eredményéről a IV.2 pontban írt kiválasztást követően haladéktalanul, de legfeljebb a kiválasztástól számított 4 munkanapon belül tájékoztatja a nyertes Játékosokat (Nyerteseket) a Játékosok által a Munkába történő regisztrálás során megadott elérhetőségek valamelyikén, illetve a www.eudiakok.hu oldalon közzéteszi a Nyertes nevét, amelyhez valamennyi Játékos a Munkára történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

A Nyertes köteles az Értesítés átvételétől számított 15 naptári napon belül írásban visszaigazolni az Értesítés átvételét (a Szervezők: 1137 Budapest, Katona József utca 15. szám alatti székhelyére küldött postai levél, vagy a toborzas@eucsoport.hu címre küldött email útján), illetve tájékoztatni a Szervezőket, hogy milyen magyarországi címre kéri a Nyeremény kézbesítését vagy személyesen kívánja átvenni azt a Szervezők telephelyén. (1137 Budapest, Katona József utca 15.) Amennyiben a Nyertes az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervezők a Nyereményt a jelen pontban meghatározottak szerint újraválasztják.

2.            A Nyereményeket a Szervezők futárszolgálattal vagy postai úton juttatják el az adott Nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre vagy a Nyertesnek lehetősége van a nyereményét személyesen átvenni a szervezők telephelyén. (1137 Budapest, Katona József utca 15.)

3.            A Szervezők kizárják a Játékból azt a Játékost, akinek a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Játékban történő regisztrációkor feltüntetett személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek, A Játékos téves, illetve hiányos adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.

VI. Adózás, költségek

A Nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervezők viselik. Szervezőket a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

VII. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

  1. A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás és a Játékban való részvétel önkéntes. A Játékosok a Játékban való regisztrációval tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
  • nyertesség esetén nevüket a Szervezők minden további hozzájárulás és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozzák;
  • A Munkába történő regisztráció során megadott személyes adataikat (családi- és utónév, telefonszám, lakcím, email cím ) a Szervezők a Játék időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása céljából és időtartamára kapcsolattartás és adminisztráció céljából, valamint a Szervezők további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül nyilvántartásba veszik, valamint a Játék lebonyolítása érdekében, továbbá saját marketing tevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára – az említett célok megvalósításához szükséges ideig és mértékben – kezelje, és a jövőben felhasználhassák oly módon, hogy a Játékos részére a Szervezők által szervezett munkákról tájékoztatást küldjön.
  • a Játékosokról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön (a továbbiakban „Felvétel”), amelyre vonatkozóan a vagyoni jogok a Szervezőket illetik meg és amelyet a Szervezők és/vagy a Szervezők érdekében a Lebonyolító időben korlátlanul felhasználhat a Szervezők termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, reklámozása során illetve hirdetéseiben, mind online és offline bármely felületen, minden további külön hozzájárulás és a Szervezők vagy a Lebonyolító vagy a kiadó által nyújtott ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és
  • részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

2.            A Szervezők szavatolják, hogy az adatkezelés mindenben a mindenkori hatályos magyar jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervezők bármikor lehetőséget biztosítanak a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, továbbá (kötelező adatkezelés kivételével) ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül kérje azok törlését, zárolását, vagy helyesbítését a toborzas@eucsoport.hu e-mail címen vagy postai úton az euDIÁKOK Iskolaszövetkezet vagy az euJOBS Kft címzettel 1137 Budapest, Katona József utca 15.  címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervezők által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. Az adatok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra.

3.            Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való további részvételre vonatkozóan minden jogosultságát elveszti, és a Játékból a továbbiakban kizárásra kerül.

VIII. Vegyes rendelkezések

  1. Amennyiben a Nyertes az Értesítésre nem reagál a fenti V. pontban meghatározott határidőben, illetve a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőktől nem követelheti, és egyéb kártérítést vagy kártalanítást sem követelhet ezzel összefüggésben.
  2. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás és kártérítési kötelezettség nélkül, egyoldalúan módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervezők a www.eudiakok.hu honlapon nyilvánosságot biztosítva közzéteszik.

 

Budapest, 2017.06.16.

euDIÁKOK Iskolaszövetkezet

euJOBS Kft.

Szervezők

Cégcsoportunk tagjai

Bemutatkozik az euCSOPORT Munkaerő-kölcsönzés, munkaerő-közvetítés Weboldalkészítés, SEO Európai Uniós Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Alapítvány Call-center Nyugdíjas Szövetkezet

Közösség

Kapcsolat

H-1137 Budapest, Katona József u. 15.

06 1 225 1533

ugyfelszolgalat@eucsoport.hu

Nyitva tartás

Személyesen Telefonon
H 10:00 - 17:00 10:00 - 17:00
K - P 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00
Szo - Vas - - - - Zárva - - - -